Contact


E-mail
info@democratieensamenleving.nl

Feiten en cijfers
  • De Stichting is statutair gevestigd te Maastricht. Statuten vindt u hier.
  • De Stichting is opgericht d.d. 2 december 2014. De oprichtingsakte vindt u hier.
  • Stichting Democratie & Samenleving staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62043161.
  • Het RSIN nummer van de Stichting is 854613304.
  • Ons rekeningnummer is NL70INGB0006817860 (IBAN)


St Democratie en Samenleving