Doneer


Voor de financiering van projecten ontvangt de Stichting Democratie & Samenleving subsidies en giften van derden. Opbrengsten worden gebruikt ten bate van de doelstellingen van de stichting. Het bestuur verricht werkzaamheden onbezoldigd. De jaarlijks vast te stellen operationele begroting kan variŽren met de opbrengsten. Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het bestuur.

Wilt u doneren?
Wilt u bijdragen aan de projecten van de Stichting Democratie en Samenleving? Dat kan. Wij zijn altijd op zoek naar donoren die ons willen helpen om onze missie te volbrengen. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL70INGB0006817860 (IBAN ING Bank). Uw gift wordt erg gewaardeerd.

Donateurs
ROA/Stichting Liber
Stichting Democratie en Media

St Democratie en MediaSt Democratie en Media
St Democratie en Samenleving