Over de Stichting


Wat doen we
Democratie werkt alleen als burgers goed ge´nformeerd en mondig zijn. Stichting Democratie & Samenleving steunt en onderneemt activiteiten die als doel hebben burgers te helpen zich een ge´nformeerde mening te vormen over belangrijke politieke en maatschappelijke onderwerpen.

Links of rechts?
De Stichting Democratie & Samenleving is een niet-partijgebonden organisatie en opereert onafhankelijk en zonder enige last of ruggespraak van derden. De Stichting streeft niet naar de verwezenlijking van een door een of meerdere politieke partijen gevoerde agenda.

St Democratie en Samenleving