Missie


Politieke actoren zetten vaak communicatiestrategieŰn (zoals bijvoorbeeld retorische trucs, spinning en framing) in om het politieke debat te be´nvloeden. Dit maakt het voor kiezers moeilijker om relevante feiten van meningen te scheiden. Het doel van de Stichting Democratie en Samenleving is om (aankomend) kiesgerechtigde burgers te ondersteunen bij het maken van ge´nformeerde, rationele keuzes voor hun politiek bestuurders. Om dit doel te bereiken kiest de Stichting een politiek neutrale en belangeloze positie om burgers van objectieve informatie te voorzien over de politieke werkelijkheid.

Door bij te dragen aan de ontwikkeling van een kritisch electoraat streven we er naar de kwaliteit van het democratisch gekozen openbaar bestuur te verhogen, het draagvlak van democratische besluiten te vergroten, en   de kloof tussen kiezers en gekozenen te verkleinen. Hiermee willen we bijdragen aan de houdbaarheid van het democratisch model.

St Democratie en Samenleving