Projecten


De Stichting Samenleving en Democratie onderneemt projecten die de Stichting helpen bij het verwezenlijken van haar doelstellingen. Het doel van de Stichting is om (aankomend) kiesgerechtigde burgers te ondersteunen bij het maken van ge´nformeerde, rationele keuzes voor hun politiek bestuurders. Dat wil zeggen dat we ernaar streven met verschillende projecten actief een bijdrage te leveren aan de meningvorming van Nederlandse burgers.

De Stichting is opgericht in 2014. Momenteel heeft de stichting een enkel project onder haar verantwoordelijkheid. De Politieke Weegschaal is een online stemhulp die Nederlandse burgers sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 helpt een stem te bepalen zonder de complexiteit van het politieke proces te verhullen. De Politieke Weegschaal wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de Stichting Democratie en Media en de ROA/ Stichting Liber.

De Stichting onderzoekt voortdurend mogelijkheden om nieuwe projecten op te starten. Besluiten over nieuwe en lopende projecten worden genomen door het stichtingsbestuur. Nieuwe projecten zullen hieronder worden aangekondigd zodra ze gelanceerd zijn.

Links naar de projecten

Politieke Weegschaal
St Democratie en Samenleving